درباره مدیر اول

موسسه راهبرد توسعه نگاه مدیر اول

مدیر اول گروهی است فعال در حوزه آموزش، مشاوره و تولید محتوا به شیوه ای کارآمد و اثربخش، مدیراول بر اصل “یادگیری فرآیندی است بی پایان” تاکید دارد

ما همچنین معتقد هستیم که تجربه، بزرگترین معلم انسان هاست لذا سعی داریم از طریق کسب دانش و تجارب دیگران از منابع گوناگونی چون کتب علمی، مقالات معتبر و گفتگو با افراد موفق منابعی آموزشی و محتوایی تولید کنیم که در عین سادگی و قابل درک بودن، اصل اثر بخشی در آن رعایت گردد.

مقالات

اهداف مدیر اول

  • تولید محتوایی اثر بخش مطابق با فرهنگ و ارزش ها ی جامعه
  • تعامل و همکاری با همه مخاطبین
  • ارزش آفرینی و توسعه مهارت های فردی
  • خودشناسی و تغییر نگرش به سمت و سویی مثبت
  • ساده سازی واژه ها و درک بهتر فرآیند های زندگی کاری و اجتماعی
  • ایجاد انگیزه و انرژی برای کسب موفقیت
  • ترویج فرهنگ مطالعه

نگاه مدیر اول

اگر آینده را خودتان نسازید دیگران برای شما خواهند ساخت و آینده ای که به دست دیگران ساخته شود نوعی بردگی است . با رویاهای خود زندگی کنید بزرگترین مانع موفقیت انسان ها زندگی کردن با رویای دیگران است.