راهکارهای سازمانی مدیر اول

مدیر اول در جهت تسهیل چالش های کسب و کار های شما در حوزه های مختلف راهکار ارائه می دهد

جدید ترین مقالات

آخرین مقالات تالیف شده توسط مدیر اول را در موضوعات مدیریتی دنبال فرمائید.

مطالعه سایر مقالات

کتاب الکترونیکی

کتاب قورباغه را بخور!

29,000 تومان
29,000 تومان

کتاب الکترونیکی

کتاب هفت عادت مردمان موثر

29,000 تومان

بهبود کسب و کار

دانلود کتاب اثر مرکب

29,000 تومان